Запобігання корупції, повідом про корупцію, Чернівецька ОДА

Повідом про корупцію

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»  особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Контактна інформація для здійснення повідомлень

про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

Завідувач сектору з питань

запобігання та виявлення корупції

апарату обласної державної адміністрації

Манастирський

Юрій

Вікторович

Головний спеціаліст сектору з питань

запобігання та виявлення корупції

апарату обласної державної адміністрації

Миронюк

Тарас

Дмитрович

Телефон

55 26 43

е-mail

[email protected]

 

Графік особистого прийому: вівторок  з 09.00 до 13.00,

                                                четвер з 14.00 до 18.00.

Повідом про корупцію!